De zon gaat voor niks op;
De btw krijgt u terug.

Over deze website

Disclaimer


SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie door SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten.
SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.
SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Opdracht


Indien het invullen van het aanvraagformulier op deze website leidt tot het geven van de opdracht aan SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten om de BTW op de door u in prive aangeschafte zonnepanelen terug te vragen bij de Belastingdienst, verklaart u tevens dat de energienota op uw naam staat en overeenkomt met de tenaamstelling van de facturen van de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Copyright


SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Cookies en webstatistieken


SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

Privacy


SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.
Persoonsgegevens worden door SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.